+

Dokumenty i informacje

Pozostałe > Wskaźniki

OBOWIĄZUJĄCE STOPY REFERENCYJNE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZATORZE

obowiązuje od 01.04.2024 r.

średni WIBID 1M 5.65%
średni WIBOR 1M 5.85%
średni WIBID 3M 5.66%
średni WIBOR 3M 5.86%
średni WIBOR 3M w I kwartale 2024 5.86%
WIBID 1M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca 5.83%
WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca 5.88%
średni WIBID O/N 5.29%
REDYSKONTO WEKSLI 5.80%
STOPA LOMBARDOWA 6.25%


Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego stanowi:

  • dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, tj. 22.5% w stosunku rocznym
  • dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 22.5% w stosunku rocznym

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Zatorze uprzejmie informuje, że udziela kredytów opartych na stawce referencyjnej WIBOR oraz posiada w swojej ofercie lokaty oparte na stawce referencyjnej WIBID.

WIBOR wskaźnik referencyjny Stawek offer z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Offered Rate). Stawka WIBOR określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Stawka WIBOR stanowi podstawę naliczania oprocentowania kredytów w Banku, tj. średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału + marża Banku.

WIBID wskaźnik referencyjny Stawek bid z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Bid Rate). Stawka referencyjna WIBID stanowi podstawę naliczania oprocentowania środków na rachunkach depozytowych.

Administratorem stawek WIBID i WIBOR od dnia 30 czerwca 2017 r. jest GPW Benchmark S.A.
GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097; o kapitale zakładowym w wysokości 1 900 000 zł - opłaconym w całości; NIP 5252546511

Proces wyznaczania WIBID-u i WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dostępny pod adresem https://gpwbenchmark.pl/pub/files/regulamin_WIBOR.pdf. Stawka referencyjna WIBID i WIBOR jest ustalana zgodnie z powyższym regulaminem o godzinie 11:00 w dni robocze i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Powyższa informacja opracowana została zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz.Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwane „Rozporządzeniem BMR”)

Pakiet informacyjny

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.