+

Dokumenty i informacje

Pozostałe > Informacje

Władze Banku


Rada Nadzorcza naszego Banku składa się z 7 członków wybieranych przez Zebranie Przedstawicieli na czteroletnią kadencję.

Skład Rady Nadzorczej Banku (kadencja 2022-2026):

 • Grzyb Andrzej - przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Bartuś Marcin - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Mitoraj Halina - sekretarz Rady Nadzorczej
 • Wieliczko Tomasz
 • Kajdas Krystyna
 • Wilczak Maria
 • Żabińska Irena

Zarząd Banku składa się z 3 osób:

 • Katarzyna Lalik – Prezes Zarządu
 • Edyta Kania - Wiceprezes Zarządu
 • Agata Szymonik – Wiceprezes Zarządu


Informacje


 1. Misja

  Wspólnie budujemy lokalną przyszłość.

 2. Wizja Banku

  Wizją Banku Spółdzielczego w Zatorze jest być partnerem biznesowym godnym zaufania, silnym kapitałowo, oferującym pełen zakres usług finansowych pomagających w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym

 3. Zasady Ładu Korporacyjnego
  Oświadczenie Zarządu
  Oświadczenie Zarządu

  Zasady nadzoru nad stosowaniem Ładu Korporacyjnego
  Zasady nadzoru nad stosowaniem...

  Polityka Ładu Korporacyjnego
  Polityka Ładu Korporacyjnego

  Okresowa ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego
  Okresowa ocena stosowania...

 4. Struktura organizacyjna
  Struktura organizacyjna

 5. Polityka informacyjna
  Polityka informacyjna

 6. Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym profilu ryzyka, wymogów kapitałowych oraz innych informacji podlegających obowiązkowi ujawnienia wg staniu na dzień 31 grudnia 2023 roku
  Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym profilu ryzyka, wymogów kapitałowych oraz innych informacji podlegających obowiązkowi ujawnienia wg staniu na dzień 31 grudnia 2023 roku

 7. Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Zatorze są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Gwarancjami BFG objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100 tysięcy EURO. Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio na stronie Funduszu: www.bfg.pl

 8. Bank Zrzeszający

  Nasz bank należy do Grupy BPS, którą tworzy 350 banków spółdzielczych z całej Polski oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. jako bank zrzeszający. Więcej informacji o Banku BPS S. A. znajdą Państwo bezpośrednio na stronie: www.bankbps.pl

 9. Dane finansowe za rok 2023.
  Aktywa
  Aktywa

  Pasywa
  Pasywa

  Pozabilans
  Pozabilans

  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych

  Rachunek zysków i strat
  Rachunek zysków i strat

  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Zestawienie zmian w kapitale własnym

 10. Statut Banku Spółdzielczego w Zatorze
  Statut Banku Spółdzielczego w Zatorze

 11. System kontroli wewnętrznej
  System kontroli wewnętrznej

 12. Informacja o agencie ubezpieczeniowym
  Informacja o agencie ubezpieczeniowym

 13. Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów
  Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów

 14. Informacja Banku Spółdzielczego w Zatorze wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
  Informacja Banku Spółdzielczego w Zatorze wynikająca z art. 111a Prawa bankowego

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.