+

Dokumenty i informacje

Pozostałe > RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Zatorze informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Zatorze z siedzibą w Zatorze ul. Różana 2, 32 - 640 Zator, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143960, NIP 5490011567, REGON 000499850 tel. +48 338412340, email: sekretariat@bszator.pl zwany dalej „Bankiem”.Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Wojciech Iwanow, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@bszator.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych... Pobierz dokument PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych spadkobiercy zapisobiorcy

Informacja o przetwarzaniu danych... Pobierz dokument PDF

Klauzula informacyjna dla czlonkow banku

Klauzula informacyjna... Pobierz dokument PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rada nadzorcza

Informacja o przetwarzaniu danych... Pobierz dokument PDF

Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy

Klauzula informacyjna... Pobierz dokument PDF

Informacja dla przedstawiciela kontrahenta oferenta osoby prawnej

Informacja dla przedstawiciela... Pobierz dokument PDF

Informacja korespondencja do banku

Informacja korespondencja... Pobierz dokument PDF

Zasady rozpatrywania wnioskow dotyczacych obslugi praw klienta i innych osob

Zasady rozpatrywania wnioskow... Pobierz dokument PDF

Informacja o przedsiebiorcach z dostepem do tajemnicy bankowej

Informacja o przedsiebiorcach... Pobierz dokument PDF

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.