Zostań współwłaścicielem banku | Bank Spółdzielczy w Zatorze
+

Wykup dowolną ilość udziałów banku!

Jeden udział kosztuje tylko 100 zł, a daje wiele przywilejów.

Korzyści wynikające z zakupu udziałów:

Udział w Zebraniach Przedstawicieli

i Zebraniach Grup Członkowskich

Otrzymywanie odpisu Statutu

i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi

Zgłaszanie wniosków

dotyczących działalności Banku Spółdzielczego w Zatorze

Wybieranie i bycie wybieranym

do organów Banku Spółdzielczego w Zatorze, na zasadach określonych w Statucie

Uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy

(oprocentowanie udziału członkowskiego w roku 2019 wyniosło 2,25%)
Certyfikat

Jak dołączyć do grona Udziałowców?


Członkiem Banku Spółdzielczego w Zatorze może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.