+

Dokumenty i informacje

Klienci Indywidualni > Usługi > Rodzina 500+


Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Pomożemy Ci ubiegać się oraz uzyskać wsparcie dla Twojej rodziny!

Rola Banku:

  • Bank Spółdzielczy w Zatorze umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia:

  • Bank Spółdzielczy w Zatorze: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking
  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.


Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.