W przypadku zgubienia karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić:

-    Infolinię Banku:                    +48 86 215 50 50;

-    system zastrzegania kart:   +48 828 828 828;

-    placówkę sprzedażową Banku.