OBOWIĄZUJĄCE STOPY REFERENCYJNE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZATORZE

obowiązuje od 01.09.2019 r.

WIBOR 1M 1.64%
WIBOR 3M z okresu 1 miesiąca 1.72%
WIBOR 3M z okresu 3 miesięcy 1.72%
WIBID 1M 1.44%
REDYSKONTO WEKSLI 1.75%
STOPA LOMBARDOWA 2.50%
Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego stanowi:

- dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, tj.10% w stosunku rocznym,
- dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 14% w stosunku rocznym.