Tabela kursów walut
wg stanu na: 2017-08-21
Kraj Waluta Kupno dewizSprzedaż dewizKupno pienędzySprzedaż pieniędzyKurs średni
EUR / EUROPA 1 EUR 4.17574.37544.14614.40564.2826
USA / USA 1 USD 3.55363.72393.52843.74963.6459