Tabela kursów walut
wg stanu na: 2018-05-25
Kraj Waluta Kupno dewizSprzedaż dewizKupno pienędzySprzedaż pieniędzyKurs średni
EUR / EUROPA 1 EUR 4.21054.41124.18064.44164.2953
USA / USA 1 USD 3.59593.76773.57043.79373.6590