Tabela kursów walut
wg stanu na: 2018-03-16
Kraj Waluta Kupno dewizSprzedaż dewizKupno pienędzySprzedaż pieniędzyKurs średni
EUR / EUROPA 1 EUR 4.11514.31304.08594.34284.2168
USA / USA 1 USD 3.34073.50173.31693.52593.4117