Tabela kursów walut
wg stanu na: 2017-12-13
Kraj Waluta Kupno dewizSprzedaż dewizKupno pienędzySprzedaż pieniędzyKurs średni
EUR / EUROPA 1 EUR 4.10924.30704.08004.33674.2077
USA / USA 1 USD 3.49463.66323.46983.68853.5708