Tabela kursów walut
wg stanu na: 2017-10-18
Kraj Waluta Kupno dewizSprzedaż dewizKupno pienędzySprzedaż pieniędzyKurs średni
EUR / EUROPA 1 EUR 4.13704.33564.10764.36554.2313
USA / USA 1 USD 3.51713.68633.49213.71173.5964