Tabela kursów walut
wg stanu na: 2018-07-20
Kraj Waluta Kupno dewizSprzedaż dewizKupno pienędzySprzedaż pieniędzyKurs średni
EUR / EUROPA 1 EUR 4.24034.44184.21024.47254.3155
USA / USA 1 USD 3.63383.80693.60803.83323.7163