Tabela kursów walut
wg stanu na: 2017-06-23
Kraj Waluta Kupno dewizSprzedaż dewizKupno pienędzySprzedaż pieniędzyKurs średni
EUR / EUROPA 1 EUR 4.13484.33334.10544.36324.2442
USA / USA 1 USD 3.70233.88053.67613.90733.8002