Tabela kursów walut
wg stanu na: 2018-08-28
Kraj Waluta Kupno dewizSprzedaż dewizKupno pienędzySprzedaż pieniędzyKurs średni
EUR / EUROPA 1 EUR 4.17134.37084.14174.40104.2748
USA / USA 1 USD 3.57463.74603.54933.77193.6820