SMS Banking - otwiera nowe możliwości w komunikacji pomiędzy Naszymi Klientami a Bankiem. Usługa ta umożliwia stałą informację o środkach na rachunku Klienta z dowolnego miejsca, gdzie działa telefon GSM. Komunikaty SMS mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach (wyciąg), nazwę rachunku, bieżące saldo, kwotę wolnych środków, szczegóły wykonanej operacji.

Informacje na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:

  • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
  • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta,
  • codziennie o określonej porze (można określić, czy każdego dnia, czy też tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie).
     

Udostępnienie systemu SMS BANKING

bez opłat JUNIOR, STUDENT

3,00 miesięcznie ROR

2,00 zł miesięcznie SENIOR

Informacja o stanie rachunku (10 sms)

3,00 zł. miesięcznie

Za każdy kolejny sms

0,25 zł.- ROR, SENIOR

bez opłat - STUDENT, JUNIOR

Zmiana numeru telefonu komórkowego

bez opłat