Szczegóły

Gwarancje i poręczenia mogą być udzielane przez Nasz Bank na zlecenie zleceniodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

warunki uzyskania:

  • posiada rachunek bieżący w Naszym Banku przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy
  • wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Naszego Banku oraz wobec innych banków, z którymi jest lub była współpraca
rodzaje gwarancji:
  • wadialna
  • dobrego wykonania umowy
  • rękojmi za wady

 

Formularze
Format Tytuł pliku Rozmiar
gwarancja- wniosek

264 KB