Internet Banking - umożliwia klientowi obsługę posiadanych w Banku rachunków poprzez Internet. Operacje wprowadzane przez Internet Banking są rejestrowane w systemie bankowym na rachunku klienta w czasie rzeczywistym. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez Internet Banking. Jest to usługa bezpieczna, pozwalająca obniżyć koszty obsługi konta oraz uzyskać do niego dostęp z każdego miejsca i o każdej porze.


Internet Banking - zapewnia:
 

  • bezpieczny dostęp do wybranych rachunków (dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko klientowi banku. Hasło może być zmienione przez klienta w dowolnym momencie.),
  • przegląd historii operacji rachunków,
  • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
  • wykonywanie przelewów zdefiniowanych,
  • zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji,
  • zakładanie i likwidacja lokat terminowych.