Oddział w Oświęcimiu:

 
32-600 Oświęcim, ul. Piastowska 17

tel. 033 844 53 82-83,
fax 033 843 19 75

Godziny obsługi Klientów:
poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:45
wtorek od 8:30 do 17:00
piątek od 8:00 do 14:45
 

e-mail: oswiecim@bszator.pl