Oddział w Przeciszowie

32-641 Przeciszów, ul. Długa 4

tel./fax 033 841 32 12, 033 841 44 52
e-mail: przeciszow@bszator.pl

Godziny obsługi Klientów:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:45