II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

15 marca zostaliśmy uhonorowani podczas II Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości wyróżnieniem dla Banku Spółdzielczego, którego pracownicy - Wolontariusze w projekcie Bakcyl przeprowadzili najwięcej lekcji w szkołach w 2017 roku.
Dziękujemy.
Jesteśmy zmotywowani do dalszej pracy z młodzieżą. Kolejne lekcje już mamy zaplanowane.

Kilka zdjęć zamieszczamy dzięki uprzejmości www.kef.edu.pl