Konkurs Maskotka SKO 2015 został rozstrzygnięty!

Informujemy, że Konkurs SKO pn. Maskotka SKO został rozstrzygnięty!

Przedstawiamy prace uczestników Konkursu - dzieci ze Szkół Podstawowych w Grodzisku, Laskowej, Rudzach, Zatorze i Smolicach. Wszystkie prace dzieci zostaną nagrodzone. Jury "bankowe" w etapie międzyszkolnym nagrodziło 7 prac.
Przy ocenie brane były pod uwagę różne kryteria jak: pomysł, zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielność wykonania i wkład własny dziecka.
Pierwsze miejsce zajęły prace dwóch uczniów ze szkoły w Grodzisku - Ryba i Paw.
Drugie miejsce przyznaliśmy "Sowie", wykonanej przez uczennicę Szkoły w Laskowej i uczniowi Szkoły w Rudzach za "Misia z wełny".
Trzecie miejsce zajęła "Sowa" uczennicy ze Szkoły w Rudzach oraz dwie prace uczniów ze Szkoły w Zatorze "Mały Miś" i "Rybka"

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz szkolnym opiekunom SKO za udział w Konkursie.
Dyplomy i nagrody zostaną przekazane do Szkół.