Dyplomy za aktywną sprzedaż

Nasze koleżanki otrzymały Dyplomy od przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej Prevoir za aktywną sprzedaż produktów.