Rozdanie nagród SKO

Zasłużeni uczniowe Szkoły z Podolsza podczas zakończenia roku szkolngo otrzymali nagrody SKO ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Zatorze.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM.