Stypendia

Zakończenie roku szkolnego to także czas kończenia projektów, które trwały cały rok. W szkołach podstawowych Gmin Zator i Przeciszów wręczono dzieciom nagrody za oszczędzanie i udział w konkursach SKO, a w Gimnazjach uczniowie otrzymywali Stypendia Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze za szczególne wyniki w nauce i świadomość finansową. W Gimnazjum w Zatorze Pani Prezes wręczała symbolicznie dyplomy, a stypendia zostały przelane na prowadzone w naszym Banku konta Junior. To drugi rok od powstania pomysłu na ufundowanie stypendiów. Liczymy na to, że kolejne roczniki uczniów (już nie Gimnazjów, ale starszych klas Szkół Podstawowych) dołączą do projektu i powalczą o stypendia.

Zachęcamy!