Międzyszkolny konkurs SKO

12 czerwca br. w SP w Laskowej odbył się międzyszkolny etap Konkursu SKO.
W zmaganiach konkursowych brali udział uczniowie klas IV-VI ze szkół w Zatorze, Przeciszowie, Podolszu, Laskowej, Smolicach i Graboszycach.
Dziękujemy opiekunom SKO za przygotowanie dzieci do udziału w Konkursie.

Dzieciom gratulujemy wiedzy. Laureaci zostaną zaproszeni do siedziby Banku po odbiór nagród.