Ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i OC rolnika

Sprawdź konkurencyjne stawki, wszystkie formalności załatwiane w jednym miejscu!
Z tytułu ubezpieczenia budynków rolnych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach w skutek:

 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • podtopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • opadów śniegu
 • pioruna
 • eksplozji
 • obsunięcia się ziemi
  • zapadania się ziemi
  • usuwania się ziemi
 • tąpnięcia
 • lawiny
 • upadku statku powietrznego

Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r z późniejszymi zmianami o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami z budżetu Państwa

Zadbaj o swoje uprawy, koszt ubezpieczenia potraktuj jako inwestycje w plony!
Ubezpieczenie upraw dostępne w różnych pakietach:

 • grad
 • grad, deszcz nawalny, huragan
 • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan
 • ogień
 • ochrona prawna
 • NNW

 

 

Ubezpieczenie AGRO

 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych – AGROCASCO

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie na życie

 • na wypadek śmierci
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • urodzenie się dziecka
 • ciężkie zachorowanie
 • zgon współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka
 • pobyt w szpitalu
Zapytaj o ubezpieczenie

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane