Korzyści

Lokata „Standard” umożliwia ulokowanie nadwyżki środków finansowych swojej Firmy na depozytach w Banku Spółdzielczym w Zatorze, które są dopasowane do indywidualnych preferencji i możliwości każdego Klienta.

Korzyści:

  • Klient sam wybiera okres na jaki chce zdeponować środki;
  • Oprocentowanie zmienne;
  • Klient sam decyduje o sposobie przekazania kapitału i odsetek;
  • Automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres Umowny odbywa się bez konieczności wizyty Klienta w Banku;
  • Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania wkładu.
Parametry

Dla kogo?
Dla Firm które są zainteresowane zdeponowaniem posiadanych środków pieniężnych na wyższe oprocentowanie niż na rachunku bieżącym.

Korzystne oprocentowanie:
Oprocentowanie lokaty naliczane jest w oparciu o zmienną stopę procentową.
Zapoznaj się z aktualną tabelą oprocentowana (znajduje się w zakładce „Oprocentowanie i opłaty”)

Oprocentowanie i opłaty
Format Tytuł pliku Rozmiar
Taryfa prowizji

620 KB

Tabela oprocentowania produktów bankowych 399 KB
Zapytaj o lokatę

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane