Korzyści

Lokata „Over Night” to świetna forma lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym każdego dnia.

Korzyści:

  • Klient sam wybiera okres na jaki chce zdeponować środki;
  • Oprocentowanie zmienne;
  • Klient sam decyduje o sposobie przekazania kapitału i odsetek;
  • Automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres Umowny odbywa się bez konieczności wizyty Klienta w Banku;
  • Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania wkładu.
Parametry

Dla kogo?
Lokata Overnight to propozycja dla Firm, które nie lubią długiej rozłąki ze swoim kapitałem. „Overnight” oznacza „przez noc” i to jest właśnie istota tego depozytu.

Korzystne oprocentowanie:
Oprocentowanie lokaty naliczane jest w oparciu o zmienną stopę procentową (WIBID ON) z uwzględnieniem marży Banku.

Oprocentowanie i opłaty

Oprocentowanie negocjowane jest indywidualnie.

Zapytaj o lokatę

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane