Korzyści

Lokata „Progresja” środki na lokacie oprocentowane są progresywnie tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania wkładu oszczędnościowego na lokacie.

Korzyści:

  • lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres Umowny;
  • minimalna kwota lokaty wynosi 50,00 PLN;
  • oprocentowanie zmienne;
  • okres deponowania środków od 1 miesiąca do 12 miesięcy;

 

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą, by odpowiedzieć na wszystkie pytania:

 

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane

 

lub

zadzwoń od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:30

tel. +48 33 841 08 40

tel. +48 33 841 23 40

Parametry

Dla kogo?
Zakładając tą lokatę, nie musisz się martwić, że w przypadku zerwania lokaty przed terminem stracisz wszystkie odsetki.

Korzystne oprocentowanie:
Oprocentowanie lokaty naliczane jest w oparciu o zmienną stopę procentową.
W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu zadeklarowania nalicza się oprocentowanie za każdy zakończony okres jednomiesięczny wg stopy procentowej dla danego okresu. Nie nalicza się oprocentowania za niepełny okres jednomiesięczny w którym nastąpiła wypłata. W przypadku wycofania lokaty przed upływem pierwszego miesiąca umownego Bank nie nalicza odsetek.

Zapoznaj się z aktualną tabelą oprocentowana (znajduje się w zakładce „Oprocentowanie i opłaty”)

 

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą, by odpowiedzieć na wszystkie pytania:

 

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane

 

lub

zadzwoń od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:30

tel. +48 33 841 08 40

tel. +48 33 841 23 40

Zapytaj o lokatę

Wypełnij formularz z zapytaniem:

 

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane

 

Zadzwoń od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:30

tel. +48 33 841 08 40

tel. +48 33 841 23 40

 

Lub przyjdź do placówki

ZAPRASZAMY