Lokata - pewny zysk w niepewnych czasach”

Lokata to tradycyjna, całkowicie bezpieczna i pewna forma oszczędzania w Banku. Podejmowanie precyzyjnych decyzji finansowych wymaga uwagi, czasu oraz dostępu do wiarygodnych informacji. Decyzja związana z założeniem lokaty zawsze powinna być przemyślana.

Zdajemy sobie sprawę, iż we współczesnej rzeczywistości często brakuje czasu, by szczegółowo przeanalizować wszystkie oferty dostępne na rynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów doradcy w Banku Spółdzielczym w Zatorze przygotowują rozwiązania w zakresie deponowania pieniędzy dostosowane do Państwa oczekiwań.

Korzyści z lokowania oszczędności w naszym Banku:

 • oferujemy dowolny okres lokowania środków finansowych;
 • możliwość zdeponowania środków w walucie PLN, EUR, USD;
 • gwarantujemy bezpieczeństwo środków do wysokości 100 000 EUR;
 • możliwość założenia lokaty z niskim wkładem oszczędności;
 • nie ma konieczności zakładania rachunku ROR;
 • nie ograniczamy ilości zakładanych lokat;
 • brak opłat związanych z prowadzeniem rachunku lokaty;
 • nie naliczamy karnych odsetek ani prowizji za likwidację lokaty przed terminem;
 • możliwość zakładania lokat przez system Internet Banking;
 • Klient może udzielić pełnomocnictwa dla wybranej przez siebie osoby;
 • Klient może dokonać zapisu na wypadek śmierci dla małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa.

Nasze lokaty nie posiadają ukrytych gwiazdek !

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Zatorze są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.)

Dowiedz się więcej www.bfg.pl