Szczegóły

KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY DOM to specjalny produkt dedykowany dla każdego Klienta Naszego Banku

Kredyt „Własny dom” przeznaczony może być na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego ( wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkalnego,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  2. generalny remont i modernizacja dom jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
         a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
              lub lokalu mieszkalnego,
          b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

 

Okres kredytowania:

 • na zakup działki budowlanej – od 1 roku do 15 lat,
 • w pozostałych przypadkach – od 5 do 30 lat

Kwota kredytu:        

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.,
 • Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego ustalana indywidualnie, z tym, że nie może przekroczyć:                                  
 • 80% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki lub kosztu zakupu,
 • 80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania,

Oprocentowanie:   

 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej (stawka WIBOR 3M) i marży Banku.

Zabezpieczenie:

 • Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem,
 • ustanowienie hipoteki dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenie na rzecz Banku,
 • ubezpieczenie na życie,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.

 

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą, by odpowiedzieć na wszystkie pytania:

 

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane

 

lub

zadzwoń od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:30

tel. +48 33 841 08 40

tel. +48 33 841 23 40

Zapytaj o kredyt

Wypełnij formularz z zapytaniem:

 

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane

 

Zadzwoń od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:30

tel. +48 33 841 08 40

tel. +48 33 841 23 40

 

Lub przyjdź do placówki

ZAPRASZAMY